måndag 25 april 2016

Läkemedelsberättelse

Efter sjukhusvård ska en Läkemedelsberättelse skrivas för information till patient och primärvården/kommunen
Ett exempel från en verklig patient för några år sedan där sjukhusläkaren krävde att patienten ska ha en variant och nästa vårdgivare en annan där även missad åtgärd kan ingå.

Till läkaren
Vanliga symtom vid misstanke om hjärtsvikt är t ex trötthet, andfåddhet och smärta.
Initial utredning vid misstanke om hjärtsvikt innefattar NT-proBNP. Finns provsvar?
Hos hjärtsviktspatienter bör behandling med metoprolol inte avslutas.

Till patienten
Metoprolol, behandlingen har avslutats och ersatts med  Digoxin.
Atacand som innehåller candesartan, behandlingen har avslutats eftersom ditt blodtryck faller när du reser dig upp från liggande ställning.

Furix tabletter 40 mg. Din dos har dubblerats till 2 tabletter på morgonen.

Min kommentar till dig som läsare av min blogg idag. Det är viktigt att först ta ställning till om hjärtsvikt föreligger. Vid hjärtsvikt är det ovanligt att behandling med metoprolol behöver avslutas. Risk för försämring föreligger.
Atacand ger sällan blodtrycksfall när dosen är inställd. Däremot är Furix en av de besvärligaste läkemedlen för blodtrycksfall.

fredag 15 april 2016

Läkemedelsberättelse efter sjukhusvistelse

Efter sjukhusvistelse ska patienten ha en läkemedelsberättelse. När inga ändringar av medicineringen gjorts skrev jag som apotekare följande råd. Eftersom sjukhuset krävde anpassning av patientinformationen blev de något olika.  Kanske kunde hjärtbiverkningar varit skrämmande.

Till primärvården
Tveksam till behandling med glukosamin.
Skriv ut en burk Alvedon/Panodil och 2 tabletter vid behov, ett billigt val istället för glukosamin med tveksam dokumentation. 
Atarax är ett läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.
Kan ge upphov till allvarliga hjärtbiverkningar och allmän trötthet.
Knappast någon effekt mot klåda.

Till patienten
Tveksam till behandling med glukosamin.
Atarax är ett läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.

Fråga din ordinarie läkare om det är lämpligt att avsluta behandlingen. Knappast någon effekt mot klåda. Trötthet är vanlig biverkan.