tisdag 18 augusti 2015

Minst 16 år innan äldre får del av modern läkemedelsbehandling

Redan 1999 rekommenderade Läkemedelskommittén i vårt område att ACE-hämmare t.ex Enalapril är basbehandling vid hjärtsvikt.
Fortfarande finns det läkare som avslutar sådan behandling utan att tydligt motivera varför. Jag accepterar inte att så brukar vi göra. Det ska finnas en vetenskaplig studie att luta sig mot.
Många äldre är trötta och har ont i onödan www.läkemedelsråd.com

lördag 8 augusti 2015

Behövs läkemedelsråd?

Redan 1994 publicerade Läkemedelsverket de första svenska rekommendationerna för läkemedel till äldre. Här startade mitt intresse för området. Jag hade ända sedan min första fasta anställning som apotekare i Åmål funderat över varför äldre på särskilda boenden fick läkemedel som användes vid psykoser.
Ännu mer obegripligt är att 2015 förskriver en del läkare fortfarande det olämpliga läkemedlet Atarax till äldre.
Att det finns ett stort behov av läkemedelsrådgivning idag är det ingen tvekan om. Åtminstone i en del områden i Sverige finns en utbred ovilja hos läkare och också i viss mån hos sjuksköterskor att samarbeta aktivt med apotekare. Jag drabbades av arbetsbrist efter åtskilliga samarbetsprojekt. Det fanns ingen vilja att permanenta samarbetet.
Att arbeta med att langa ut läkemedel på apotek till alla våra äldre med uppenbar kvalitetsbrist var ohållbart. Jag valde att starta eget där privatpersoner kan få råd om hur deras läkemedelsbehandling kan bli bättre. Klicka på länken så kommer du till mitt sätt att arbeta med rådgivning på webben. www.läkemedelsråd.com