måndag 28 september 2015

Iakttaga, ifrågasätta,Informera forts

Jag läste just i Dagens Samhälle att Borås kommun har tomma platser i Särskilda boenden för äldre. En tanke slog mig att det kan finnas ett samband med att Borås kommun fortsatte att driva vårt projekt från Nordvästra Götalands läkemedelskommitté vidare. För ett tag sedan dök just bilden vi tog fram om iakttaga, ifrågasätta, informera upp i samband med utdelande av Guldpillret.

onsdag 23 september 2015

Iakttaga, Ifrågasätta, Informera

Den lokala läkemedelskommittén genomförde redan 2001 en bred utbildningskampanj med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som målgrupper. Där fanns typiska symtom vid hjärtsvikt och också rekommendation om att väga brukaren flera gånger i veckan. Där fanns information om att om vikten ökar 1-2 kg på få dagar är det "fara å färde".
Varför vägs inte äldre med hemtjänst när det är den bästa egenvårdsåtgärden för att slippa besök på akuten?
Det vore då enkelt att informera primärvården. Tyvärr beror det nog på flera saker. Sjuksköterskan rekommenderar stödstrumpor och läkaren anger otydligt för hjärta och blodtryck som ändamål på receptet istället för att skriva hjärtsvikt.
Vårdpersonal har en viktig roll att Iakttaga, Ifrågasätta och Informera.
www.läkemedelsråd.com