tisdag 21 juni 2016

Kompetent "vårdkedja". Ett utbildningsprojekt från läkemedelskommittén.

Redan år 2000 genomförde vår lokala läkemedelskommitté ett utbildningsprojekt med målgrupp undersköterskor och vårdbiträden, cirka 2000 personer.

Syftet var att träna undersköterskor och vårdbiträden i att:
  • iakttaga vårdtagarens hälsotillstånd och förändringar i detta.
  • ifrågasätta pågående behandling eller brist på behandling.
  • informera sin sjuksköterska eller läkare om sina iakttagelser.

Intentionen var att vi skulle hjälpas åt över yrkesgränserna och en vilja att förbättra.


Vad blev det av intentionerna? Jo mer stuprör idag än någonsin. Den allmänna uppfattningen verkar trist nog vara att läkemedelsbehandling ska primärvården ha monopol på istället för att vi hjälps åt. Apotekare i Västra Götaland ska arbeta med logistik. För att arbeta med logistik finns det säkert mer relevanta utbildningar än den 5-åriga apotekarutbildningen.