onsdag 5 april 2017

Projekt med Högskolan Väst slutkommentar

Informativ indikation på recept

En förutsättning för att patienten ska följa  given läkemedelsordination torde vara att han/hon vet varför läkemedlet är viktigt.
I fallande ordning uppgavs följande ändamål
  • vattendrivande, vattendrivande för hjärtat, urindrivande
  • för blodtrycket, mot blodtrycket, blodtryckssänkande
  • ändamål saknas
  • vatendrivande och blodtryckssänkande
  • för hjärtat
  • hjärtsvikt
  • bensvullnad


Endast en av tolv patienter med diagnosen hjärtsvikt uppger korrekt diagnos. Troligen hade flertalet bland övriga 18 också hjärtsvikt eftersom alla använde vätskedrivande furosemid. Om man vill ha en aktiv patient  måste man ha möjlighet att själv ta reda på fakta om sin sjukdom.  På Läkemedelsverkets hemsida finns t ex information just avsedd för allmänheten om bl a hjärtsvikt.

I tidigare blogg redovisas att Högskolan Väst sammanställer hur patienten tar sina läkemedel i förhållande till Läkemedelsförteckningen. Jag har inte sett någon rapport från Högskolan Väst. Att dra igång en studie och inte sedan skriva rapport är inte acceptabelt.