tisdag 29 mars 2016

Läkemedelsberättelse 2010

Medicinkliniken krävde när jag analyserade deras patienter att det som ifrågasätts inte fick redovisas till patienten. Så här blir det då.Läkemedelsberättelse till primärvården respektive till patienten. Sanningen döljs för patienten.

Till primärvården
Utred först om hjärtsvikt föreligger så kanske inte Omeprazol (=Losec),Trombyl och järntablett behövs.
Vid symtomskattning framkom symtom vanliga vid hjärtsvikt.
Vid misstänkt hjärtsvikt kan analys av NT-proBNP uteslutas vid lågt värde. Vid förhöjt värde finns allt att vinna på att prova vetenskapligt visad läkemedelsbehandling.         

Till patienten

Oxascand (=Sobril). Vid användning av lugnande/sömnmedel varje dag/kväll under mer än en månad bör behandlingen omprövas. 

onsdag 16 mars 2016

Läkemedelsberättelse 2010


Efter inläggning på medicinkliniken planerades för att patienten skulle få en läkemedelsberättelse i handen som redovisade läkemedelsändringar på sjukhuset och vad som primärvården föreslogs genomföra. Ansvarig sjukhusläkare motsatte sig att patienten skulle få veta vad som lämnades över till primärvården att fullfölja. Information till patienten fick inte innehålla något som kunde misstänkas ha missats.
Lösningen fick bli att apotekare skrev förslag på en berättelse till patientens vårdcentral och en annan till patienten.
Så här kunde det se ut!

Läkemedelsberättelse till patienten
Du har fått tre nya mediciner på sjukhuset.
Omeprazol som skyddar magen vid behandling med Trombyl. Dosen av Trombyl har dubblerats.
Furix och Spironolakton är vätskedrivande och avlastar hjärtat.

Läkemedelsberättelse till primärvården
Att höja dosen Trombyl kan försämra svikten och har knappast någon bättre effekt.
Furix helst endast vid behov baserat på daglig vägning.
Förslag att istället för tillägg av spironolakton dubbla dosen av enalapril


söndag 6 mars 2016

Omsorgs- och vårdkostnader

Det är inte konstigt att omsorgskostnaderna ökar när sjukvården först ordinerar gastroskopi, endoskopi och blodtransfusion till en 80-åring och inte genomför enkla läkemedelsoptimeringar av Läkemedelsverket prioriterade åtgärder redan 2006.

lördag 5 mars 2016

Gastroskopi vid järnbrist – anemi hos äldre


Självklart kan det behöva uteslutas om det finns en blödning i magen. Först kan det vara lämpligt att tillämpa mina enkla råd. 
Järnbrist är vanligt vid hjärtsvikt. Hjärtsvikt är vanligt hos äldre och enkelt att behandla bättre med vetenskapligt bevisade metoder. Att förbättra läkemedelsbehandlingen vid hjärtsvikt kan vara ett sätt att öka cirkulationen och därmed upptaget av järn från maten. Absolut värt att pröva för att slippa gastroskopi och järntabletter. Bortglömt i sammanhanget är ofta att användning av omeprazol kan ge järnbrist.
Det finns till och med läkare som akut ordinerar blodtransfusion. Jag som apotekare har lärt mig att blodtransfusion ska man avvakta med.