fredag 28 december 2018

Läkemedelsberättelse 2010

Läkemedelsberättelse 2010 - hela rapporten

Efter inläggning på medicinkliniken planerades för att patienten skulle få en läkemedelsberättelse i handen som redovisade läkemedelsändringar på sjukhuset och vad som primärvården föreslogs genomföra. Ansvarig sjukhusläkare motsatte sig att patienten skulle få veta vad som lämnades över till primärvården att fullfölja. Information till patienten fick inte innehålla något som kunde misstänkas ha missats.
Lösningen fick bli att apotekare skrev förslag på en berättelse till patientens vårdcentral och en annan till patienten.
Så här kunde det se ut!

Läkemedelsberättelse till patienten
Du har fått tre nya mediciner på sjukhuset.
Omeprazol som skyddar magen vid behandling med Trombyl. Dosen av Trombyl har dubblerats.
Furix och Spironolakton är vätskedrivande och avlastar hjärtat.

Läkemedelsberättelse till primärvården
Att höja dosen Trombyl kan försämra svikten och har knappast någon bättre effekt.
Furix helst endast vid behov baserat på daglig vägning.
Förslag att istället för tillägg av spironolakton dubbla dosen av enalapril

Kan vara förståligt att man inte vill att patienten ska få veta att föråldrad behandling tillämpas.Läkemedelsberättelse 2010
Till primärvården
Duroferon och Omeprazol                   
Det har nyligen ifrågasatts huruvida långtidsbehandling med protonpumpshämmare skulle kunna hämma järnabsorptionen.                
Går det att undvara Omeprazol? Trombyl har endast liten nytta  vid förmaksflimmer, kan undvaras?
                 
Vid symtomskattning framkom symtom vanliga vid hjärtsvikt
Vid misstänkt hjärtsvikt kan analys av NT-proBNP i många fall utesluta diagnosen. Vid förhöjt värde fortsatt utredning.           

Till patienten
Oxascand tabl 10mg       
Vid användning av lugnande/sömnmedel varje dag/kväll under mer än en månad bör behandlingen omprövas. 
Till primärvården
Tveksam till behandling med glukosamin. Symtomskattning Stelhet små besvär och smärta inga besvär.
Skriv ut en burk Alvedon/Panodil och 2 tabletter vid behov, ett billigt val istället för glukosamin med tveksam dokumentation.  I och för sig kan patienten köpa paraceamol receptfritt  som är betydligt dyrare -men en nöjd patient kanske?
Atarax är ett läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.
Kan ge upphov till alvarliga hjärtbiverkningar och allmän trötthet.
Knappast någon effekt mot klåda.

Till patienten
Tveksam till behandling med glukosamin, effekten är tveksam.
Atarax är ett läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.
Fråga din ordinarie läkare om det är lämpligt att avsluta behandlingen. Knappast någon effekt mot klåda. Trötthet är vanlig biverkan.


Till läkaren
Vanliga symtom vid misstanke om hjärtsvikt är t ex trötthet, andfåddhet och smärta.
Initial utredning vid misstanke hjärtsvikt innefattar NT-proBNP. Finns provsvar?
Hos hjärtsviktspatienter bör behandling med metoprolol inte avslutas.

Till patienten
Metoprolol, behandlingen har avslutats och ersatts med 1 tablett Digoxin varannan dag. Båda medicinerna kan används för att hjärtat ska arbeta bättre.
Atacand, behandlingen har avslutats eftersom ditt blodtryck faller när du reser dig upp från liggande ställning.
Furix tabletter 40 mg. Din dos har dubblerats till 2 tabletter på morgonen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar