måndag 14 december 2015

Omsorgen i kommunerna går att enkelt förbättra

Viktigt citat 
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/utredningen-om-vaelfaerden-missar-kvaliteten-21007
Undersökningar har visat att så mycket som 10-30 procent av en verksamhets kostnader är så kallade kvalitetsbristkostnader. Sådana kostnader handlar om till exempel ineffektiva arbetsprocesser och inom vård och omsorg om äldre om fallskador och felaktiga läkemedelsordinationer. Genom modellen sätts fokus på kvalitetsutveckling i stället för att i detalj reglera arbetssätt och rutiner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar