måndag 28 september 2015

Iakttaga, ifrågasätta,Informera forts

Jag läste just i Dagens Samhälle att Borås kommun har tomma platser i Särskilda boenden för äldre. En tanke slog mig att det kan finnas ett samband med att Borås kommun fortsatte att driva vårt projekt från Nordvästra Götalands läkemedelskommitté vidare. För ett tag sedan dök just bilden vi tog fram om iakttaga, ifrågasätta, informera upp i samband med utdelande av Guldpillret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar